Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności.

REGULAMIN PROMOCJI
”15% RABATU ZA ZAKUP DRZWI WEWNĘTRZNYCH ZA MINIMUM 800, 1000, 1200,1400 PLN I WIĘCEJ”

ARTEKS Sp. z o.o. Włocławek

Od 08.09.2023 r do 23.09.2023 r

 

I.   Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem promocji „15% RABATU ZA ZAKUP DRZWI WEWNĘTRZNYCH ZA MINIMUM 800, 1000, 1200, 1400 PLN i WIĘCEJ ” w okresie od 08.09.23 do 23.09.23  jest Arteks Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek.                               

2.     Promocja „15% RABATU ZA ZAKUP DRZWI WEWNĘTRZNYCH ZA MINIMUM 800, 1000, 1200, 1400 PLN i WIĘCEJ” będzie przeprowadzona w markecie PSB Mrówka Włocławek należącym do spółki Arteks sp. z o.o. we Włocławku .

3.     Promocja będzie w dniach od 08.09.2023 r do 23.09.2023 r.

5.   Regulamin promocji dostępny będzie w na stronie internetowej www.mrowka.wloclawek.pl

      oraz w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka.

II.  Zasady udziału w promocji „15% RABATU ZA ZAKUP DRZWI WEWNĘTRZNYCH ZA MINIMUM 800, 1000, 1200, 1400 PLN i WIĘCEJ”

1.    Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, które dokonują zakupu towarów oferowanych klientom w markecie Mrówka Włocławek w czasie trwania promocji oraz wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w promocji poprzez złożenie formularza konkursowego – „Kupon Konkursowy” ( załącznik nr 1 ) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Formularz konkursowy wraz z paragonem zakupu składany jest w Punkcie Obsługi Klienta marketu Mrówka Włocławek.

2.    W dniach od 08.09.2023r do 23.09.2023r za jednorazowy zakup drzwi wewnętrznych za kwotę minimum 800, 1000, 1200, 1400 PLN i więcej, oferowanych w markecie Mrówka Włocławek każdy klient, którego zakup drzwi wewnętrznych będzie równy lub większy określonej regulaminem promocji kwoty, zostanie nagrodzony rabatem w wysokości 15% rabatu od kwoty zakupu minimum na zasadzie określonej w tabeli poniżej ( patrz tabela Nr 1)

TABELA NR 1

ZAKUP

KWOTA

RABAT 15%

800 PLN

Od 800 PLN do 999 PLN

120 PLN

1000 PLN

Od 1000 PLN do 1199 PLN

150 PLN

1200 PLN

Od 1200 PLN do 1399 PLN

180 PLN

1400 PLN

Od 1400 PLN do 1599 PLN

210 PLN

wypłaconej w formie Karty Podarunkowej Mrówka do zrealizowania dowolnych zakupów w Markecie Mrówka Włocławek .

3.    Osoby, które dokonały określonego regulaminem zakupu otrzymają Kartę Podarunkową z określoną kwotą przez regulamin promocji w dniu zakupu. Nagrody będą do odbioru w markecie Mrówka we Włocławku po przedstawieniu paragonu zakupu.

4.    Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do wymiany Kart Podarunkowej Mrówka na równowartość w gotówce.

5.    Weryfikacji kuponów i paragonów oraz wskazania kwoty rabatu udzielonego na Karcie Podarunkowej Mrówka dokonuje zespół handlowy marketu Mrówka Włocławek.

III.  Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można    składać wyłącznie na piśmie w siedzibie Organizatora Promocji : ARTEKS Sp.   z o.o.  al. Jana Pawła II 79, 87-800 Włocławek . Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód oraz winna być przekazana osobiście na adres wskazany powyżej.   

   Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Pisemne reklamacje, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji .

IV. Postanowienia końcowe

    1.Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom promocji zgodnie z postanowieniami

       określonymi w niniejszym regulaminie.

      2. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszej promocji.

      3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu                        

           Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.                

     Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

                                                                   Organizator Promocji

                                                                     ARTEKS sp. z o.o.